โชคชัยพรีเมี่ยม สันใน สเต็ค

Chokchai Premium Filet Mignon
รายละเอียด

โชคชัยพรีเมี่ยม สันใน สเต็คเนื้อ เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังเนย และสลัดผัก

เลือกสินค้า
ระดับความสุก
ระบุจำนวน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เลือกสินค้า
รายละเอียด

โชคชัยพรีเมี่ยม สันใน สเต็คเนื้อ เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังเนย และสลัดผัก

โชคชัยพรีเมี่ยม สันใน สเต็คเนื้อ เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังเนย และสลัดผัก

ยกเลิก